bednarz 

Ks. dr hab. Michał Bednarz  - biblista
Urodzony w 1939 r., zmarł 29.08.2020 r.
święcenia kapłańskie 29.06.1963 r. z rąk  ks.bp. Jerzego Ablewicza.
Kapelan Ojca Świętego,
wielki patriota, o niespotykanej wrażliwości i otwartości serca,
wierny Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi,
Honorowy Członek KIK

 

STUDIA
Studia teologiczne w WSD w Tarnowie, biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – licencjat z teologii, tam też studium doktoranckie.
Kontynuacja studiów na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczona licencjatem biblijnym w r. 1969.
W latach 1969 – 1971 studia  w Jerozolimie, obrona pracy doktorskiej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie w 1971r.
Habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2001r.

PRACA DUSZPASTERSKA
Łącko, wikariusz
43 – letnia posługa w kościółku p.w. NMP w Tarnowie na Burku.

PRACA DYDAKTYCZNA
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie,
WSD Ojców Redemptorystów w Tuchowie (1984-2000),
w WSD w Rzeszowie (1993-2012)  
WSD w Gródku Podolskim - Ukraina, Diecezja Kamieniec Podolski (2002-2012),
Instytut Teologiczny, obecnie Wydział Teologiczny w Tarnowie (od 1998 – 2015).
Promotor ponad 100 prac magisterskich.

PRACA NAUKOWA I POPULARYZATORSKA
Badania własne: Wybrane zagadnienia z Ewangelii synoptycznych.
Autor podręczników i licznych publikacji książkowych, artykułów naukowych, popularnonaukowych z zakresu biblistyki (bibliografia poniżej) oraz audycji radiowych (RDN, Radio Maryja).

WSPÓŁPRCA Z LAIKATEM
W latach 1981r. - 1993 asystent kościelny KIK-u w Tarnowie
W latach 1981 – 1986 przewodniczący Komisji ds. Apostolstwa Świeckich IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, organizator wakacyjnej oazy dla synodalnej grupy.
Opiekun Rady ds. Świeckich.
Kapelan NSZZ ”Solidarność”.
Opiekun internowanych. W okresie całego stanu wojennego niezwykle ofiarny zarówno w swej posłudze kapłańskiej, posłudze solidarności z cierpiącymi i opuszczonymi, jak i w konkretnych świadczeniach materialnych. Jako syn żołnierza wojny obronnej i Armii Krajowej zna cenę zniewolenia i wartość wolności. W swych wystąpieniach publicznych zawsze broni ludzkiej godności, nawiązuje nie tylko do Biblii, ale również do historii Polski, odwołuje się do światłych postaci naszego narodu i do ich czynów.

Bibliografia pozycji książkowych
- 1-2 List do Tesaloniczan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, XIII), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007.
- Biblia księgą wiecznego niepokoju, Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”  2008.
- Biblia Księgą Zbawienia. III Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1992, s. 83.
- Biblia na cenzurowanym, Szczecinek 2006.
- Bierz i czytaj. T. 1. Ewangelia św. Łukasza (1,1-8,56), Tarnów: Biblos 2000,  s. 298.
- Bierz i czytaj. T. 2. Ewangelia św. Łukasza (9,1-15,32), Tarnów: Biblos 2002, s. 309.
- Bierz i czytaj. T. 3. Ewangelia św. Łukasza (16,1-24,53), Tarnów: Biblos 2003, s. 383.
- Bóg dawcą życia. XIII Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 2002, s. 49.
- Bóg mówi - słuchaj. Spotkanie ze Słowem Boga na pielgrzymim szlaku, Tarnów: Piesza Pielgrzymka Tarnowska 1993, s. 250.
- Chorzy w rodzinie. VI Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1995, s. 47.
- Duch Święty Panem i Ożywicielem. VIII Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 199, s. 34.
- Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Tarnów: Piesza Pielgrzymka Tarnowska 1998, s. 266.
- Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Łukasza. T. 1. Łk 1,1-12,59. T. 2. Łk 13,1-24,53, Tarnów: Biblos 2008.
- Ewangelie synoptyczne, Tarnów: Biblos 2003, s. 306.
- Ewangelie synoptyczne (Academica 4), Tarnów: Biblos 2008, s. 254.
- Historia zbawienia, Tarnów: Biblos 2000, s. 297.
- Historia zbawienia, w: ks. M. Bednarz – ks. P. Łabuda, Poznając Biblię. Historia zbawienia – Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów: Biblos 2009, s. 9-76.
- Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem świata. VII Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1996, s. 93.
- Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu, Tarnów: Biblos 2001
- Konkurs Biblijny. Cztery Ewangelie, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1995, s. 231.
- Konkurs Biblijny. Ewangelia św. Jana, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1994, s. 52.
- Konkurs Biblijny. Ewangelia św. Mateusza, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1992, s. 19.
- Les éléments parénétiques dans la description de la Passion chez les synoptiques, Roma 1973, s. 109.
- Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1990, s. 44.
- Ojcze nasz, Tarnów: Biblos 1999, s. 137.
- Osoby starsze w rodzinie. V Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1994, s. 36.
- Pan woła. Spotkania Biblijne, Tarnów 1994, s. 93.
- Pan woła. Refleksje o powołaniu, Tarnów: Biblos 1995, s. 226.
- Pisma św. Jana, Tarnów: Biblos 2004, s. 278.
- Po drogach Ziemi Świętej. Przewodnik, Tarnów: Biblos 2015, s. 195.
- Pokochać Pismo Święte. Formacja biblijna lektora, Tarnów: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza 1993, s. 139.
- Poznając Biblię. Część IV. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. Od preegzystencji do przemienienia, Tarnów: Biblos 2011.
- Poznając Biblię. Część V. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy i wydarzenia paschalne, Tarnów: Biblos 2011.
- Przemieniająca moc Słowa Bożego, Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość” 2013
- Przez Maryję poznać Chrystusa. Rozważania na nabożeństwa majowe opracowane w oparciu o Biblię i miejsca w Ziemi Świętej, Tarnów: Biblos 2002, s. 104.
- Przygotowujemy się na Wielki Jubileusz. X Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1999, s. 48.
- Pytania do Biblii, Szczecinek: Fundacja "Nasza Przyszłość" 2004.
- Rodzina w Bożym planie zbawienia (praca zbiorowa). IV Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 1993, s. 4-9.22-44.49-97.
- Słuchając głosu Pana. Biblijne refleksje o powołaniu (W kręgu Słowa, 4), Tarnów: Biblos 2009, s. 168.
- Tytuły chrystologiczne, Tarnów: Biblos 1991.
- W domu Słowa, Lublin: Scutum 2001.
- Wędrowanie ze Słowem Bożym, Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2010
- Wierzę w Boga Ojca. IX Niedziela Biblijna, Tarnów: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 1998, s. 52.
- Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego, Tarnów: Biblos 1995, s. 232.
- Współudział w Najnowszym przekładzie Pisma Świętego Nowego Testamentów i Psalmów (przekład i komentarze), Częstochowa 2005.
- Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte, Tarnów: Biblos 1997, s. 260.
- Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte (wersja rosyjska), Orenburg 212, s. 216.
- Zasłuchani w Słowo Boże. Materiały na Niedzielę Biblijną, Tarnów: Biblos 1991, s. 183.
- Zasłuchani w Słowo Pana. Materiały na Niedzielę Biblijną, Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne 1998, s. 205.
- Zbawiciel z nami. Historia zbawienia. Część druga. Praca zbiorowa: Bp P. Bednarczyk, ks. M. Bednarz, ks. Z. Bochenek, ks. E. Lazarowicz, ks. St. Mlyczyński, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1983, 172.
- Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej, Tarnów: Biblos 2008, s. 195.