WŁADZE KLUBU

KADENCJA 2015 r. - 2019 r.


ZARZĄD

Antoni Zięba - prezes

Janina Alicja Paździora - wiceprezes

Elżbieta Zięba - wiceprezes

Jadwiga Walawska - sekretarz

Janina Leja - skarbnik

Wiesław Budzik - członek

Wojciech Lalewicz - członek

Danuta Mazur - członek

Roman Stadnicki - członek

Danuta Świądro - członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska

Barbara Owczyńska

Ryszard Bartoszewski

 

SEKCJE

Modlitewna - animator Janina Majewska przy współpracy z ks. bp. dr. Władysławem Bobowskim

Biblijna – animator Alicja Paździora (wcześniej - Danuta Wojtasiewicz – Obrzut); wykładowcy ks. dr hab. Michał Bednarz, ks. dr hab. Łabuda, ks. dr Mirosław Łanoszka

Kultury chrześcijańskiej – animator Barbara Wiatr

Pielgrzymkowa – animator Janina Majewska

Zdrowia – animatorDanuta Mazur (wcześniej animował ją lek. Tadeusz Tchórzelski) we współpracy zlek. Martą Owczyńską i p. Anną Błaszczyk -Tyszką