WŁADZE KLUBU

KADENCJA 12. 04. 2018 r. - 2022 r.


ZARZĄD

Antoni Zięba - prezes

Janina Alicja Paździora - wiceprezes

Elżbieta Zięba - wiceprezes

Eliza Pater - sekretarz

Krystyna Kowalska - skarbnik

Wojciech Lalewicz - członek

Janina Leja - członek

Danuta Mazur - członek

Alina Stadnicka - członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska

Barbara Owczyńska

Ryszard Bartoszewski