TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

I. (1986) "Samemu Bogu cześć i chwała"

II. 1987 "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu"

III. 1988 "Wolność trzeba ciągle zdobywać"

IV. 1989 "Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli"

V. 1990 "Naród istnieje z kultury i dla kultury"

VI. 1997 "Podstawowym wyrazem kultury jest moralność"

VII. 1992 "Odnówcie ducha i myśli"

VIII. 1993 "Dziś trzeba nowej wiary, nowej nadziei i miłości"

IX. 1994 "Wszyscy jesteśmy Kościołem"

X. 1995 "Aby sumienia nasze były prawe"

XI. 1996 "Bądźcie świadkami prawdy i miłości"

XII. 1997 "W drodze za Chrystusem"

XIII. 1998 "Przyjdź Światłości Sumień"

XIV. 1999 "Idę do Ojca"

XV. 2000 "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki"

XVI. 2001 "Chrystusa poznać"

XVII. 2002 "Chrystusa pokochać"

XVIII. 2003 "Chrystusa naśladować"

XIX 2004 '' Głosić Ewangelię nadziei”

XX 2005 '' Pamięć i tożsamość''

XXI 2006 ''Bogu dziękujcie...Ducha nie gaście''

XXII 2007 ''Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu''

XXIII 2008 ''Bądźmy uczniami Chrystusa''

XXIV 2009 ''Bądźmy świadkami Miłości''

XXV 2010 ''Zło dobrem zwyciężaj''

XXVI 2011 ''Nie lękajcie się iść za Chrystusem''

XXVII 2012 ''Kultura potrzebuje wolności''

XXVIII 2013 ''Ewangelia jest zaczynem kultury''

XXIX 2014 ''Św. Jan Paweł II promotor cywilizacji miłości''

XXX 2015 "Miłosierdzie Boże źródłem nadziei"

XXXI 2016 "Crzest Polski korzeniem narodowej tożsamości i kultury"

XXXII 2017 "Maryja Królową polskich spraw, trudów, cierpień i polskich zwycięstw"