DOKUMENTY

 

STATUT Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie (statut.pdf pdf icon)

DEKLARACJA zgłoszenia na Członka Zwyczajnego (deklaracja.pdf pdf icon)