szewczyk

Ks. dr Władysław Szewczyk, psycholog

Ur. w 1939r., święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1963 r. z rąk ks.bp. Jerzego Ablewicza

Kapelan Ojca Świętego

oddany codziennej służbie tym, których „boli dusza” ,

gorący patriota, zatroskany o los polskich rodzin

STUDIA

Studia teologiczne w WSD w Tarnowie. W 1964 r. skierowany na studia z psychologii na Katolickim Uniwersytecie w Belgii. Po odmowie przez władze państwowe wydania paszportu, skierowany na studia z psychologii i filozofii teoretycznej na KUL (1965-1970), tam też studium doktoranckie. Doktorat w 1975 r. - specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Studia uzupełniające w 1988 w zakresie „pastoralcounseling” na Catholic University of America  w Waszyngtonie.


PRACA DUSZPASTERSKA

Po święceniach niecałe dwa lata wikariusz w Nowym Wiśniczu W czasie studiów i w latach następnych wiele serii rekolekcji w seminariach duchownych oraz w parafiach w Polsce i za granicą.


PRACA DYDAKTYCZNA

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie: prefekt 1970 – 1974 i ojciec duchowny 1974 - 1980, równocześnie wykładowca (psychologia, filozofia człowieka, psychologia pastoralna); WSD Ojców Redemptorystów w Tuchowie (1984-2000); WSD w Rzeszowie (1993-2012 ), przez 45 lat (1970-2015) wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym dla kleryków oraz przez kilkanaście lat (1998-2012) dla świeckich - Wydział Teologiczny w Tarnowie, przez 22 lata (1991-2014) adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Łomianki Instytut Nauk o Rodzinie. Przez kilka lat wykładowca w Seminarium Duchownym w Gródku na Ukrainie.- obecnie Promotor 230 prac magisterskich.

INNE FUNKCJE Kuria - diecezjalny duszpasterz rodzin (1980 -1992), w latach 1980 -1985 kierownik Sekretariatu IV Synodu Diecezji Tarnowskiej,od 1980 członek Komisji (obecnie Rady) Episkopatu Polski ds. Rodzin, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, Polskiego Towarzystwa Familiologicznego, założyciel i prezes >ARKI< Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania w Tarnowie (od 1981) .


PRACA NAUKOWA
Autor podręczników, wielokrotnie wydawanych (między innymi: Rozumieć siebie i innych, Zarys psychologii; Biblos Tarnów; Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Biblos Tarnów; Przygotowanie do małżeństwa, Michalineum, Warszawa-Marki; ponad sto artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii, psychoterapii, poradnictwa i familiologii.


WSPÓŁPRACA Z LAIKATEM

Duszpasterstwo rodzin - oazy rodzinne(1980 - 1992), W latach 2007-2015 prowadzi z Zespołem szkolenia przygotowujące świeckich do pracy pomocowej w poradniach przy polskich parafiach w Niemczech, Anglii i na Białorusi. Jest autorem programu tych szkoleń – Poradnictwo rodzinne. Program szkoleniowy dla Ośrodków Polonijnych, Hannover-Tarnów 2007.

Współpracuje z wieloma instytucjami pomocowymi,oświatowymi i kulturalnymi. Jako prezes >ARKI< Tarnów z czterema Oddziałami (Bochnia, Dębica, Mielec, Nowy Sącz).

Niemal od pierwszych lat współpracuje także z KIK; animował (razem z kol. R. Hałacińskim) Sekcję Filozofii Człowieka, głosił rekolekcje, gościł z wykładami.