zycinski

Abp Józef Życiński
prof. zw. Filozofii, dr hab. filozofii nauki, dr teologii
ur. 1 IX 1948 r., zm. 10 II 2011 r.
Święcenia kapłańskie 21 V 1972 z rąk ks.bp. Stefana Bareły


Biskup Tarnowski w l. 1990 – 1997
Arcybiskup Metropolita Lubelski 1997 - 2011
hasło: IN SPIRITU ET VERITATE (W DUCHU I PRAWDZIE)
Honorowy Obywatel Miasta  Tarnowa (1997)

Biogram szczegółowy:

www.jozefzycinski.pl

Ks. Biskup od początku swej posługi w Kościele Tarnowskim współpracował ze świeckimi, w tym z KIK-iem. Powołał przedstawicieli Klubu do Diecezjalnej Rady Świeckich, zapraszał na organizowane spotkanie grup katolików świeckich zarówno z Polski, jak i spotkania międzynarodowe, patronował Tygodniom Kultury Chrześcijańskiej, bywał gościem klubowych spotań.