STRONA KLUBU INTLIGECJI KATOLICKIEJ

w Tarnowie

 


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Starotestamentowe ofiary zapowiadają Eucharystię

ks. dr Mirosław Łanoszka

Poniedziałek 14 stycznia godz. 17:30
Sala Klubu


100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Obrona Lwowa
Wykład multimedialny

mgr inż. Bogusława Romaniewska, mgr Maria Dudek

Wtorek 15 stycznia - Sala Klubu
godz. 17:30 Msza Święta
godz. 18:00 WYKŁAD

ZAPRASZAMY!


   

Witamy na stronie Klubu Inteligencji Katolickiej

im. abp. Jerzego Ablewicza w Tarnowie!

 

Klub jest stowarzyszeniem, zrzesza katolików świeckich, którzy pragną pogłębić swą wiarę i wiedzę z różnych dziedzin życia, aby być świadomym i odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego oraz społeczeństwa. Przez pojęcie inteligencji rozumiemy dar otwarcia się na poszerzanie wiadomości, zdobycie umiejętności, aby gorliwiej i pełniej służyć Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi.

Klub kierując się nauką Kościoła katolickiego troszczy się o promocję dobra:  podkreśla godność człowieka, podmiotowość obywatela i pracownika, istotę małżeństwa - jako związku kobiety i mężczyzny, wartość rodziny, ważność kierowania się w życiu społecznym Dekalogiem, znaczenie prawdy, konieczność troski o dobre imię człowieka i Ojczyzny.

Klub swą działalność prowadzi poprzez prelekcje, dyskusje, organizację koncertów, wystaw artystycznych, pielgrzymek, wycieczek, wyjazdów do opery, okolicznościowe spotkania klubowej wspólnoty. Tematykę filozoficzną, teologiczną, historyczną, społeczną, a także z dziedziny kultury, literatury, sztuki, medycyny podejmują kompetentni specjaliści.

Klub dba o formację duchową swych członków, organizuje rekolekcje, dni skupienia. Dużą wagę przywiązuje do cotygodniowej Mszy św. Formacji służy też zgłębianie mądrości Pisma Świętego, uczenie się różnych form modlitwy. Opiekę nad formacją członków sprawuje kapelan.

Spotkania odbywają się w sali Klubu, mieszczącej się w centrum Tarnowa, przy Rynku, w pobliżu pięknej gotyckiej bazyliki katedralnej.

Pracą Klubu kieruje Zarząd a nasze cele, organizacja i główne zasady funkcjonowania zostały ujęte w Statucie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!